Welkom op de raadpleegomgeving van de gemeente Hechtel-Eksel

Op deze website vind je heel wat informatie over de besluiten genomen door de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de commissie intergemeentelijke samenwerking, … .

De meeste besluiten kan je raadplegen door op de titel te klikken. Als je enkel de (schuine en lichtgrijze) titel ziet, bevat de beslissing vertrouwelijke informatie.

De gemeenteraad – OCMW-raad

De agenda en de besluiten van de gemeenteraad vind je via de tab ‘Kalender’. De raad vergadert meestal elke laatste maandag van de maand met uitzondering van juli, augustus en september om 19u30 in de raadzaal van het gemeentehuis.

Het college van burgemeester en schepenen – vast bureau

Deze zittingen zijn niet openbaar. Je zal dus enkel de titel van het besluit kunnen zien via de tab ‘Kalender’. Het CBS gaat door op maandagavond, het vast bureau eveneens maar om de 14 dagen.

Een besluit opzoeken
Je kan een besluit na de zitting op twee manieren zoeken:

  • Weet je op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt een overzicht met de besluiten die op die dag werden genomen. Door de titel aan te klikken, opent de beslissing.
  • Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het kadertje ‘zoeken’ rechts bovenaan het scherm. Verschijnen er teveel resultaten? Je kan die filteren door te klikken op het groene plus-knopje dat naast de zoekbalk verschijnt.

Nog steeds niet gevonden wat je zoekt?
Het bijhorende (ontwerp)besluit of bijlage(n) is enkel beschikbaar wanneer dit vatbaar is voor openbaarmaking. Indien je het gewenste document niet terugvindt, kan je dit steeds opvragen via het aanvraagformulier Openbaarheid van bestuur www.hechtel-eksel.be/openbaarheidvanbestuur.

Klacht indienen tegen een besluit?
De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale besturen zijn sinds 1 januari 2019 verplicht een groot aantal beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassing. Op deze manier kan je de beslissingen van lokale besturen eenvoudigweg raadplegen  en of klacht indienen (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/node/25968 ).

Wil je klacht neerleggen over een beslissing, dan kan dit:

  • Op papier, via aangetekende zending of afgifte tegen ontvangstbewijs

De toezichthoudende overheid
p/a Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlick Brussel Thurn & Taxis-site
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel

Hulp nodig? Vragen?
Secretariaat – 011 73 01 73 – info@hechtel-eksel.be